PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

Celem świadczenia usług w zakresie księgowości naszej spółki jest zapewnienie kompleksowej usługi i wsparcie przedsiębiorczości poprzez znaczne przekraczanie zakresu oferowanych przez nas usług w porównaniu z konkurencją. Naszym klientom, zwracamy uwagę na „pułapki” legislacyjne będące efektem częstych nowelizacji prawa podatkowego i z powodzeniem radzimy sobie z przeszkodami biurokratycznymi.

KOMPLEKSOWE USŁUGI

  W ramach prowadzenia księgowości dla naszych klientów zrobimy:
 • przygotujemy całą potrzebną dokumentacje
 • prowadzimy księgi rachunkowe i deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi normami
 • na podstawie ewidencji podatkowej przygotujemy, a następnie złożymy deklaracje podatkowe wraz z obowiązkowymi załącznikami do urzędu skarbowego
 • jesteśmy w każdej chwili do dyspozycji naszych klientów. Nasza spółka zapewnia konsultacje drogą komunikacji telefonicznej, mailowej jak i osobistej.
 • informujemy klienta o możliwych problemach wynikających z nieodpowiednich lub niekompletnych dostarczonych nam dokumentów
 • uczestniczymy, bądź jeśli to możliwe, załatwiamy wszelkie sprawy związane z kontrolami administracji podatkowej lub organami instytucji ubezpieczenia społecznego.
 • służymy pomocą przy dopełnieniu wszelkich niezbędnych czynności związanych z działalnością Państwa firmy
 • na Państwa prośbę przechowujemy wszelką dokumentację księgową.

ZAKRES NASZEJ OFERTY

 • prowadzenie księgowości
 • prowadzenie ewidencji podatkowej
 • opracowanie dokumentacji księgowej
 • usługi kadrowo-płacowe
 • doradztwo podatkowe
 • reprezentowanie Państwa w kontaktach z organami podatkowymi
 • pozostałe usługi księgowe i bezpośrednio z nimi związane