Cennik

Ceny za księgowość kształtują się w zależności od liczby dokumentów:

0-30 dokumentów

500 PLN + 10 PLN za każdy dodatkowy dokument, nie więcej niż 600 PLN łącznie (np. za 31 faktur opłata miesięczna wyniesie 510 PLN, za 32 faktury 520 PLN etc.)

30-60 dokumentów

600 PLN + 9 PLN za każdy dodatkowy dokument, nie więcej jednak niż 900 PLN łącznie

60-100 dokumentów

900 PLN + 8 PLN za każdy dodatkowy dokument, nie więcej jednak niż 1600 PLN łącznie

100-200 dokumentów

1600 PLN + 7 PLN za każdy dodatkowy dokument.

Obsługa kadrowo

płacowa: 50 PLN za pracownika

Wyciągi bankowe, raporty kasowe: 4 linie to 1 dokument.
Dokumenty w walucie obcej: 150%.
Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego: średnia z ostatnich 6 faktur, lecz nie mniej niż 900 PLN.

Podane ceny są cenami netto (bez uwzględnienia podatku VAT)