OBSŁUGA KADROWA

Właściwa obsługa kadrowa i płacowa to podstawa sprawnie funkcjonującej firmy. Korzystając z naszej oferty zwalniasz się z obowiązku osobistego zarządzania administracją kadrową i zyskujesz pewność, że nie zostaną popełnione żadne błędy w procesie zatrudnienia pracownika.

    W ramach obsługi kadrowej zapewniamy:
  • przygotowywanie wszystkich dokumentów od nawiązania do zakończenia stosunku pracy w tym umów, aneksów, świadectw pracy
  • prowadzenie ewidencji badań lekarskich
  • sporządzanie listy płac
  • raporty składek i wynagrodzeń
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
  • obliczanie podatku, składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • prowadzenie teczek pracowniczych
  • inne usługi kadrowe